مرور برچسب

بساز و بفروش

شوک پاییزی بساز و بفروش‌ها

بساز و بفروش‌ها در مراجعه‌ پاییزی به مرجع صدور پروانه ساختمانی در پایتخت با زمزمه شوکه‌کننده روبه‌رو شدند. آن‌طور که فعالان…
;