مرور برچسب

برق ارزان

برق چون ارزان است قطع می شود!

یک کارشناس اقتصادی موضوع قطعی برق را به ارزان بودن آن مرتبط دانسته و می‌گوید: عدم توسعه بخش نیروگاهی به این دلیل است که قیمت فروش…
;