مرور برچسب

انرژی خورشیدی

نخستین فرودگاه خورشیدی؛ در آمریکا

چاتانوگا، چهارمین شهر بزرگ ایالت تنسی، میزبان اولین فرودگاه در آمریکاست که به طور ۱۰۰ درصد انرژی خود را از نور خورشید تامین…

تولید سوخت پاک از نور خورشید

محققان به راهکاری دست یافتند که انرژی خورشیدی را در قالب پیوندهای شیمیایی ذخیره کرده و از آن برای تولید سوخت پاک استفاده می‌کند.

ارمغان ۳۰ هزار مگاواتی باد برای کشور

جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر گام برمی‌دارد و ایران کشور پر پتانسیلی از لحاظ انرژی‌های نو مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی است. در…