مرور برچسب

انرژی خورشیدی

مرگ به ازای تولید انرژی خورشیدی

تأسیسات خورشیدی ، سالانه هزاران پرنده را می‌کشند و هنوز دلیل مشخصی برای این اتفاق پیدا نشده است. با سیستم ناظر هوش مصنوعی پرندگان…
;