مهندسی حریق I

 

 

 

 

 

KN13-10164

 

آموزشگاه فنی مهندسی کاشانه برگزار می کند:

دوره آموزشی مهندسی حریق I

تاریخ شروع: 17/07/91

روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

مدت دوره: 36 ساعت

ساعات برگزاری: 17:30 الی 20:30

 

 

 

سرفصل های کلی دوره:

مبانی و تعاریف و واژه های مهندسی حریق، علل بروز حریق و ….

استانداردهای ملی و بین المللی

Portable Fire Exiting

Stand pipe & Hose Systems

Fire Detection & Alarm System

Auto . Sprinkler System

Water Mist Systems

Water Spray Systems

Water Supply Systems

 

 

به کلیه شرکت کنندگان مدرک قابل ترجمه ارائه می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;