مرور دسته

بازار

نگاهی به بازار/ بازار مسکن تهران

 براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف بازار مسکن تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در…

قیمت تسمه اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار

به گزارش تاسیسات نیوز، بررسی ها در بازار آهن نشان می دهد که قیمت آهن دچار رشد قیمت شده است و این افزایش می تواند در قیمت سایر…
;