مرور دسته

بازار

چرخی در بازار موزائیک ایران

موزاییک در حقیقت یک جور بتن است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق ویبره به دست می آورد.

قیمت رادیاتور در بازار چند است؟

در ساختمان‌های جدید این روزها دیگر خبری از بخاری‌های گازی و غیره نیست، بلکه تغییری در سیستم گرمایشی ساختمان‌ها ایجاد شده و می‌توان…
;