مرور دسته

ایمنی و محیط زیست

کشاورزی با آب دریا ممکن است؟

امروزه با گسترش روزافزون جمعیت جهان، نگرانی‌های بین‌المللی نیز برای تأمین غذای این جمعیت بیشتر شده است و بدون شک کمبود آب کافی…

پلمب پاساژهای پرخطر در بازار تهران

رئیس کمیسیون محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران مانند سایر اماکن بازدیدهایی را از بازار…