مرور دسته

ایمنی و محیط زیست

کلاه ایمنی، انواع و کاربردها

در فرآیند اجرایی بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و اجرایی و حتی فعالیت‌های روزانه، امکان آسیب‌دیدگی سر وجود دارد.

سه سال آتش!

 نشست زنده اینستاگرامی که در این هفته به همت آکادمی کاشانه و در اینستاگرام کاشانه برگزار شد یک سوال پرتکرار داشت: تکلیف سیستم آتش…
;