مرور دسته

ایمنی و محیط زیست

وقتی آسانسور گیر می‌کند، چه کنیم؟

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کازرون گفت: هنگامی که در آسانسور گیر افتادید در وهله اول خونسردی خود را حفظ کنید، آسانسورها به وقت گیر…
;