مرور دسته

استاندارد

خانه استاندارد چگونه است؟

تاسیسات نیوز: خانه استاندارد خانه ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان فضایی ایمن، آرام و مناسب برای ساکنین ایجاد می کند. مقررات…

راهنمای خرید شیر آلات استاندارد

به گزارش تاسیسات نیوز، تنوع شیر توالت بسیار گسترده است و انتخاب از میان این همه شیر دستشویی می تواند سردرگم کننده باشد. شما می…
;