مرور دسته

تاسیسات

صدای انفجار شدید در شرق تهران

حادثه انفجار پمپ بنزین میدان تره بار مرکزی خیابان پیروزی تهران تلفات جانی نداشته است و طبق گفته های رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست…
;