مرور دسته

تاسیسات

کرونا آب قم را آلوده نکرده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به افزایش آزمون‌های انجام شده روی آب قم برای اطمینان از سلامت و عدم آلودگی میکروبی در…
;