نشست خبری صنعت احداث

نشست خبری صنعت احداث در نشستی که مورخ ۳۰ دی ماه ۹۹ در سالن همایش های سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران به منظور پرسش و…
;