آخوندی یک، نظام مهندسی صفر

مدت‌ها از بحث و کشمکش بر سر قانون ارجاع کار و انتخاب مهندس ناظر می‌گذرد که آغازگر حمله، عباس آخوندی بود که اظهاراتش با سپر دفاعی…

ایستگاه آخر، نظام مهندسی

دعوای سنگینی را که مهندس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی آغاز کرده بود، به پایان رساندند. اما سازمان نظام مهندسی ساختمان برنده آن…

منع نظام مهندسی از ارجاع کار

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد؛ این رای در پاسخ به شکایت کانون انبوه‌سازان صادر شد که…