کتاب تهویه مطبوع خورشیدی

 

 

 

 

 

 

 

KN12-10153

تهویه مطبوع خورشیدی

هندبوکی برای برنامه ریزان و طراحان

بر اساس دستورالعمل آژانس بین المللی انرژی

نوشته: هانس مارتین هنینگ و همکاران

ترجمه: مهندس حسن محمدی

ناشر: یزدا

چاپ: اول

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه ای بر سیستم های خورشیدی

فصل 2: زیرسیستم بار-تجهیزات تهویه مطبوع

فصل 3: زیرسیستم سرماساز

فصل 4: زیرسیستم گرماساز

فصل 5: آرایش سیستم، نمونه ها، کنترل و بهره برداری

فصل 6: روش های طراحی

فصل 7: مقادیر کارآیی

فصل 8: چند نمونه از طراحی های انجام شده

فصل 9: خلاصه و جمع بندی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;