محاسبه انرژی گرمایشی ساختمانها

KN7-1017

در این مقاله، ابتدا برای یک ساختمان مسکونی که دارای سیستم حرارت مرکزی می باشد. انرژی گرمایشی آن توسط برنامه ی تدوین شده محاسبه می شود. سپس با تغییر پارامترهای موثر در میزان انرژی گرمایشی ساختمان، مسئله برای حالت های مختلف تحلیل می شود. آنگاه یک شبکه عصبی انتشار برگشتی توسط نرم افزار MATLAB ایجاد می گردد. برای آموزش این شبکه از الگوریتم آموزش نظارت شده استفاده می شود. پس از آموزش شبکه تعدادی ساختمان تحت شرایط  مختلف با روش دقیق و استفاده از هوش مصنوعی تحلیل شده و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه می شود. از این مرحله به بعد، دیگر نیازی به حل مسئله انرژی گرمایشی نیست و حجم عملیات کامپیوتری کاهش می یابد. با آموزش این شبکه بدون نیاز به محاسبه می توان میزان انرژی گرمایشی ساختمان را تحت هر شرایط دلخواه دیگری با دقت قابل قبول تخمین بزنیم. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی انتشار برگشتی به خوبی توانایی تخمین انرژی گرمایشی ساختمان ها را دارد.

محمد حیدری

برای مشاهده متن کامل مقاله می توانید به دبیرخانه کنفرانس گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع مراجعه کنید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;