شیرهای دربند!

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به شیر دوقلوی آتش نشانی مجتمع تجاری نور تهران واقع در چهارراه طالقانی است. ترس از دستبرد دزدان شاید مسئولان را وادار به اجرای چنین ترفندی نموده است. ولی مساله اصلی اینجاست که اگر خدای نکرده حریقی رخ داد و نیاز به ماموران آتش نشانی شد و آنها نیازمند به این شیرهای دربند، باید چه کرد؟ آیا کلید این قفل ها در دسترس همه هست؟ ساعت ۲ نیمه شب ۱۳ فروردین؟ و آیا آن کلید های زنگ زده می توانند این قفل زنگ زده را باز کنند؟ مبادا که نیازمند کلیدهای مهمتری از جانب کسان دیگری باشیم؟ درست است که در شهری که مجسمه های چند تنی توسط اشباح به سرقت می رود باید مواظب شیرها باشیم، اما واقعاً چند شیر را دیده اید که سرقت شده باشد؟ آن هم شیری در بند در چهارراه طالقانی!!!

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;