مرور برچسب

گروه های حساس

هوای آلوده دوباره به تهران بازگشت

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، ‌کیفیت هوای ‌تهران طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته…
;