مرور برچسب

کارت ملی و سهمیه بنزین

سهمیه بنزین و دلالان آینده

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: در آینده دلالان اقدام به خرید کارت ملی افراد می‌کنند. در نتیجه این دلالان هستد…
;