مرور برچسب

چگالشی

مبانی طراحی بویلرهای چگالشی

رامین احسانی (مدیر مهندسی مکانیک واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان مخزن فولاد رافع(دابو صنعت) ) به گزارش تاسیسات نیوز،…
;