مرور برچسب

پیک کرونا

پیک کرونا در کشور آغاز شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه سه سویه جدید کرونا به نام‌های BQ۱ و XBB و BA۲ در بیماران اخیر مشاهده شده است، گفت: پیک…
;