مرور برچسب

پیاده رو

ساخت پیاده روی خورشیدی بازیافتی

به گزارش تاسیسات نیوز، تصور کنید سیستم سنگفرش مدولار رنگی مانند قطعات خانه‌سازی کودکان جایگزین سنگفرش‌ پیاده‌روهای امروزی شود.…
;