مرور برچسب

پولدار و بی پول

«کرونای ما» و کرونای «دیگران»!

تاسیسات نیوز/ مهری بهزادپور: ورود «ویروس کرونا»، در ابتدا ، با وجود نام و عملکرد منحوس آن، به عنوان «ناجی» قلمداد شد که برای نجات…
;