مرور برچسب

پنکه متحرک

پنکه ای که صاحبش را می شناسد!

یک پنکه جدید به نام "Following Fan" به معنی پنکه دنبال کننده قادر است به منظور خنک نگه داشتن فرد، وی را در اتاق دنبال کند.
;