مرور برچسب

وام های کمک ودیعه مسکن

وام های ناتراز کمک ودیعه مسکن

تعداد وام‌های کمک ودیعه مسکن که از سال ۱۳۹۹ تا کنون در استان تهران پرداخت شده تقریبا یک هشتم تعداد متقاضیان بوده است؛ بررسی‌ها…
;