مرور برچسب

هیات وزیران

زمان تخصیص بنزین جبرانی اعلام شد

هیئت وزیران وزارت نفت را موظف کرد از طریق شرکت تابعه ذیربط، سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال را به سهمیه ماهانه…
;