مرور برچسب

هیئت دولت

بررسی الگوی قراردادهای نفتی

به گزارش تاسیسات نیوز، سیدسعید حیدری‌طیب عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به بررسی الگوی قراردادهای نفتی در…
;