مرور برچسب

هوای سالم، تهران ،

هوای سالم در تهران رکورد زد

به گزارش تاسیسات نیوز ، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست شهر تهران در 93‌روز فصل…
;