مرور برچسب

همکاری هلند و ایران

تمایل هلند برای همکاری با ایران

سفیر هلند در ایران گفت: حوزه آب، انرژی های تجدید پذیر و غذا از برنامه ها و زمینه های مناسب برای همکاری مشترک کشورش با سازمان منطقه…
;