مرور برچسب

هشدار زرد در تهران

هشدار زرد در تهران

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیر کل مدیریت بحران استان تهران از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان خبر داد و گفت: با توجه به این سامانه…
;