مرور برچسب

هشدار به ساختمانهای غیرایمن همدان

هشدار به مهندسان امضاءفروش!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه به صاحبان بیش از ۱۵۰ ساختمان‌ دارای مشکل برای رفع نواقص تذکر…
;