مرور برچسب

نور خورشید

تابستان فرابنفش ایران

تاسیسات نیوز: یکی از مسائلی که به تشدید گاز ازن کمک می‌کند تبخیر بنزین و فرآورده‌های نفتی است. برای جلوگیری از این وضعیت در ایران…

تولید آمونیاک از فاضلاب

مهندسان دانشگاه ایلی نویز در شیکاگو یک واکنش الکتروشیمیایی با کمک نور خورشید ابداع کرده اند که نه تنها از فاضلاب برای تولید دومین…

نسل جدید کولرها

گروهی از محققان مهندسی شیمی و مکانیک کره ای، کولر تابشی ساخته اند که نور مرئی خورشید را منتقل و نور نزدیک مادون قرمز را منعکس و…
;