مرور برچسب

نماینده مجلس و اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان

محاسبه مالیات مهندسان واقعی نیست

رئیس سازمان نظام مهندسی گیلان در سخنان خود به لزوم بيمه تامين اجتماعي مهندسين و نحوه محاسبه اشتباه تعيين ماليات براي عملکرد…
;