مرور برچسب

نظام مهندسی ساختمان

مرجع ذیصلاح و بهبود کیفی ساخت و ساز

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی گفت: راهکار حل مشکلات صنعت ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت و ساز فقط ورود افراد با صلاحیت…
;