مرور برچسب

نظام مهندسی ساختمان

شکیب از ابلاغ بیمه مهندسان خبر داد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: بند مرتبط با بیمه مهندسان در شورای نگهبان تایید شد که پس‌از تاییدیه نهایی این قانون، بیمه…

جذب نیرو در نظام مهندسی کرمان

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان اعلام کرد؛ پیرو مصوبه هیأت­ مدیره، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان…
;