مرور برچسب

مسکن ملی

هدف های سخت در حوزه مسکن

تاسیسات نیوز - حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی: تحقق هر راهبرد و پروژه‌‌‌ای تحت‌تاثیر کلیات اقتصاد قرار می‌گیرد و اگر در نظام…

مسکن ملی پرند معطل آب و برق

در شرایطی که ۷۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن و واحدهای مسکونی مشارکتی شهر پرند تا شهریور ماه ۱۴۰۳ تکمیل می‌شود، تحویل این واحدها مستلزم…
;