مرور برچسب

مسئول قوع سیل

«سیل» بلای طبیعی که مسئول دارد!

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: «سیل ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ تهران به منطقه امامزاده داوود در منطقه کن و سولقان،تاکنون ۷ کشته و ۱۴ مفقودی…
;