مرور برچسب

مسئولیت ایمنی ساختمان و مهندسان ناظر

خبر خوب یا بد برای مهندسان ناظر!

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: یکی از مطالبات جامعه مهندسان، صدور گواهی تاییدیه ایمنی و سیستم آتش نشانی توسط «سازمان آتش نشانی» بود…
;