مرور برچسب

مزرعه ماینرها

خبر خوب/ ماینرها آزاد شدند

قائم مقام سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: باید این ماینرها را به صاحب کالا مسترد کنیم چراکه حسب حکم مقام قضایی حکم برائت گرفته‌اند…
;