مرور برچسب

مرگ آبخوان

فرونشست تهران با شبکه فاضلاب

پدیده فرونشست‌ها با وجود بی‌اعتنایی مسئولان همچنان تهران را تهدید می‌کنند تا جایی که فرودگاه بین‌المللی امام را نشانه رفته‌اند.
;