مرور برچسب

مردسیاهپوست

بایدن: مخترع لامپ ادیسون نیست!

نامزد ریاست جمهوری دموکرات‌های آمریکا بعد از گفتن اینکه یک مرد سیاهپوست مخترع لامپ بوده نه توماس ادیسون، جنجال آفرین شد.
;