مرور برچسب

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه

ضروت کاهش ریسک در زیرساخت‌ها

نقش حمل و نقل در کشور، همانند رگ های خونی در بدن است که بدون آن امکان ادامه رشد جامعه متصور نیست. سرزمین ما ایران، سرزمینی چهارفصل…
;