مرور برچسب

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی

بازنشستگی نیروگاه ری کلید خورد

 مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران با بیان اینکه عملیات ساخت پست جی.ای.اس( GIS) جدید نیروگاه ری امروز اجرایی شد، گفت:‌ به…
;