مرور برچسب

مدنی

بایدن نیامده مسکن را ارزان کرد!

در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند قیمت مسکن ارزان نمی‌شود اما در برخی از محلات زمزمه‌های کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها شنیده…
;