مرور برچسب

مدرسه مجازی

مدرسه مجازی راه‌اندازی می‌شود

وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به این که کار آموزش و پرورش، یک کار حساس و تاثیرگذار در سرنوشت کشور…
;