مرور برچسب

محمودی

پیش بینی مسکن در افق۱۴۰۰

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: خانه و سرپناه یکی از اصلی ترین نیازهای اولیه هر فرد در جامعه است. نیازی که مسئولیت توجه به آن بیش از…

طرح اجاره داری حرفه ای تدوین شد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو نگاه در بین کارشناسان نسبت به نقش دولت در بازار اجاره مسکن وجود دارد گفت:…
;