مرور برچسب

قطع برق فرانسه

فرانسه خاموش می شود

به گزارش تاسیسات نیوز، اپراتور شبکه برق فرانسه اعلام کرد این کشور زمستان امسال در معرض خطر کمبود برق است.
;