مرور برچسب

قطع برق عراق

گاز ایران برق عراق را قطع کرد!

وزارت برق عراق اعلام کرد: روز گذشته خط لوله گاز ایران که انرژی بغداد را تامین می‌کند، از کار افتاد‌ و موجب قطع شدن برق در پایتخت…
;