مرور برچسب

قطع برق تهران

برق تهران قطع می شود یا خیر؟

تاسیسات نیوز: معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: صنعت برق برای گذر از پیک تابستان آمادگی کامل دارد و در…

کاهش ١١ درصدی خاموشی‌ها در پایتخت

مدیرعامل شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با اقدامات انجام شده در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق پایتخت،…
;