مرور برچسب

قطع برق ترکیه

قطع برق سراسری در ترکیه

در پی بارش برف سنگین و اختلال شبکه برق، حدود ۲۰ هزار خانوار در استان اسپارتای ترکیه سه روز است که در خاموشی به سر می برند.
;