مرور برچسب

قطع برق ادارات

وزیر نیرو هشدار داد

 محرابیان وزیر نیرو گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در حوزه مدیریت تقاضا، اداره‌های دولتی ملزم به صرفه‌جویی در مصرف برق از ابتدای…
;