مرور برچسب

قطع آب مشترکان

آب هیچ مشترکی قطع نخواهد شد

یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در دوران کرونا افزایش مهلت پرداخت قبوض آب و برق بوده بدین شکل که طبق اعلام وزیر نیرو، تا پایان…
;