مرور برچسب

قطار مشهد یزد

آخرین تلفاتِ فاجعه قطار مشهد – یزد

 ساعاتی قبل، قطار مسافری مشهد - یزد به دلیل برخورد با یک دستگاه بیل مکانیکی از خط خارج شد که بنا بر آخرین اطلاعات تاکنون۲۱ فوتی  و…
;