مرور برچسب

قسط وام

اعلام قسط وام نهضت ملی مسکن اعلام

عضو هیئت‌مدیره بانک تخصصی بخش مسکن با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات با احتساب دوران ساخت در طرح نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است جزئیات…
;