مرور برچسب

قرنیز

به جای بخاری‌ها به قرنیزها بچسبید

به گزارش تاسیسات نیوز، رادیاتورهای قرنیزی همانند رادیاتورهای معمولی توانایی انتقال حرارت و گرمایش را دارند اما علی رغم این که از…
;